Acomsa.co.za
http://acomsa.co.za/cape-town/university-estate/

University Estate Accommodation